Новини назад

„Достоен труд – от теб зависи“

01.02.2022

Инспекцията по труда стартира кампания „Достоен труд – от теб зависи“. Чрез поредица видеа, ръководства и брошури работодатели и работници се запознават с основните си  задължения при декларирането на труда и какво печелят, когато работят на светло.

В информационните материали е представена полезна информация за трудовите договори, работното време и почивките, заплащането на труда, за работата на непълнолетните лица и хората с намалена работоспособност. Обърнато е внимание на сезонната работа и  командироването на работници и служители.

За да бъдат защитени в най-пълна степен правата им, работниците и служителите не трябва да се съгласяват да работят без писмен трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите, както и при условия, договорени устно. За ефективността на контрола е важно също да подават сигнали, докато все още са на работните си места.

Ръководствата са свободно достъпни на сайта на Инспекцията тук.

Още по темата

Copyright © 2024 VISA

Изберете