Информация за центрове и агенции, предоставящи услуги по заетост

Създадохме инфокартата като онлайн инструмент в помощ на работодателите и търсещите работа при ползването на услуги за заетост и трудова мобилност в трансграничната зона.

Като следвате цветните маркери върху картата, по лесен и бърз начин можете да намерите контактна информация за:

  • регионалните звена на агенциите по заетостта
  • държавните институции, имащи отношение към пазара на труда
  • EURES офисите и съветниците
  • училищата и центровете за професионално обучение
  • организациите, предоставящи езикови курсове
  • образователните институции, вкл. университети
  • фирмите, предоставящи услуги за трудова мобилност


Ако все пак имате проблеми – ние сме на разположение да помогнем!Copyright © 2024 VISA

Изберете