Обяви за работа

Awex

The Walloon Export and Foreign Investment Agency (AWEX) is a public Belgian regional body whose mission is to stimulate the exports of Walloon companies and to promote foreign investments in the Walloon Region. Its presence on the international level is operated through its Economic and Commercial Agencies of the Walloon Region of Belgium. For more information on AWEX activities, please consult our website, www.awex.be. The Economic and Commercial Agency of the Walloon Region of Belgium in Bucharest (AWEXBucharest) which has jurisdiction over four countries, namely Romania, Moldova, Bulgaria and North Macedonia, is looking for a Bulgarian-speaking commercial and administrative assistant (m / f) who will notably cover the Bulgarian market. This position will be located in Bucharest for a period of one year with the possibility of extension.

Обяви на тази фирма (0)

Разгледай всички обяви...

Проект „ВИЗА - Агенция за трансгранична трудова мобилност“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
Стойност на финансирането от ЕС: 423 995, 54 евро

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

Copyright © 2024 VISA

Изберете