Обяви за работа

"БКК 95" ООД

БКК 95 ООД е водещ производител на мебели от метал и метални компоненти за мебелната индустрия с повече от 15-годишен опит в студената обработка на металите. Компанията е със седалище в град Монтана, България. БКК 95 ООД е доставчик и износител на едро на метални части за мебели и метални изделията за бита към водещи мебелни компании в Европейския съюз и Северна Америка.

Обяви на тази фирма (0)

Разгледай всички обяви...

Проект „ВИЗА - Агенция за трансгранична трудова мобилност“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
Стойност на финансирането от ЕС: 423 995, 54 евро

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

Copyright © 2020 VISA

Изберете