Новини назад

Брошура дава съвети на мобилните работници

24.09.2021

Ръководството за справедлива сезонна работа е разработено от Европейския орган по труда в рамките на кампанията „Права през всички сезони“. Брошурата е публикувана на сайта на ИА ГИТ.

Описаните в листовката права се отнасят за гражданите на ЕС или за граждани на трети страни, които законно пребивават в държави от Общността. Обръща се внимание на равното третиране на работниците, социалното осигуряване, условията на труд и живот и др. В случай на въпроси и оплаквания от страна на работещите е предоставен линк, на който могат да проверят към коя институция да се обърнат.

Инспекцията по труда е партньор на Агенцията по заетостта в провеждането за България на общоевропейската кампания на Европейския орган по труда, насочена към повишаване осведомеността сред трансграничните сезонни работници с акцент върху наетите в селското стопанство. Слоган на кампанията е Права през всички сезони, а публикациите в социалните мрежи могат да бъдат открити чрез хаштаг #Rightsforseasons.

На сайта на Инспекцията по труда са публикувани още полезни материали относно работатата на мобилните работници в други държави – членки на ЕС.

Още по темата

Copyright © 2024 VISA

Изберете