Полски Тръмбеш

Назад към Инфо Карта...

ЦПО към "Център за бизнес развитие - Полски Тръмбеш"

Център за професионално обучение

Адрес: България, Полски Тръмбеш, ул. "Търговска"

Телефон: +359 61 415 942

Е-поща: cbr2015@abv.bg

Website:

Copyright © 2024 VISA

Изберете