Десислава Димитрова

Десислава Димитрова, на 26 години, е българска гражданка, която следва в Медицинския факултет в Крайова.

Когато научава за проекта, с който се създава Агенция „Виза“, Десислава Димитрова показва искрен интерес, като твърди, че това е много добра възможност за хората, желаещи да работят в Румъния. Вижда и за себе си възможност да намери работа, след като завърши висшето си образование, защото вижда повече шансове да упражнява професията си в тази страна. Десислава Димитрова мечтае да бъде лекар в Крайова, където има много приятели и се чувства вкъщи.

В момента Десислава Димитрова, след като приключи всекидневните си университетски лекции и упражнения, е доброволец в Общинската болница в Крайова заедно с други нейни румънски състуденти.

Тя разказва, че живее в Румъния от 8 години, през които не е срещала никакви трудности. Взаимоотношенията й с колегите са изключително добри, не се е сблъсквала със ситуации, в които е дискриминирана като чужденка. Смята, че получава много добра подготовка в университета.

Помолена от Агенция „Виза“ да сподели как вижда най-важните права на един чуждестранен служител в Румъния, тя отговаря, че те са свързани със социалните осигуровки, правото на постоянно пребиваване и правото на достойнство в работата.Copyright © 2024 VISA

Изберете