Силистра

Назад към Инфо Карта...

ЦПО към "ДК Груп България" ООД

Център за професионално обучение

Адрес: България, Силистра, ул. "Кап. Кръстев" 30

Телефон: +359 888 991 500

Е-поща: iliana_zhekova@abv.bg

Website:http://dkgroup.bg/

Copyright © 2020 VISA

Изберете