Обяви за работа

Eco Recycle LTD

Специализираната дейност на фирма Еко Рециклат ЕООД е рециклирането на PVC отпадъци . Начинът, по който обработваме този материал, води до такъв висококачествен рециклиран продукт, който може да се използва за производство на широка гама от PVC продукти. Изкупуваме ПВЦ изрезки, ППД'та, стъклодържачи и парчета. Разполагаме и Ви предоставяме собствен транспорт за извозване на депонирания PVC отпадък. Едно от нашите предимства е ,че материалът се събира на едно място, без да се налага да се разделя по цвят. /бяло,цветно /. Фирма „Еко Рециклат“ ЕООД предоставя специализирани съдове за депониране на отпадъчния материал.

Обяви на тази фирма (0)

Разгледай всички обяви...

Проект „ВИЗА - Агенция за трансгранична трудова мобилност“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
Стойност на финансирането от ЕС: 423 995, 54 евро

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

Copyright © 2020 VISA

Изберете