Русе

Назад към Инфо Карта...

ЦПО към СНЦ "Европейски център в подкрепа на бизнеса"

Център за професионално обучение

Адрес: България, Русе, ул. "Буров" 2

Телефон: +359 82 870 400

Е-поща: ngo.ebsc@gmail.com

Website:

Copyright © 2020 VISA

Изберете