Инфо Карта

Нашата инфо-карта е специално създаден онлайн инструмент в резултат от картографиране на съществуващите информационни и институционални ресурси за мобилност на заетостта в трансграничната област. На картата ще намерите контактните данни на бюрата по труда, офисите на EURES, както и на обучителни и консултантски организации от трансграничния регион в двете държави. 

Ако искате да предложите организация за добавяне на картата, моля изпратете ни информацията тук.

 

Изберете град...Copyright © 2020 VISA

Изберете