Инаут Трейд ООД

Инаут Трейд ООД е специализирана в разработването на индивидуални куриерски и транспортни решения за Вас и Вашия бизнес. Мисията на фирмата е да помага на всеки онлайн търговец (електронен магазин), който иска да продава в нови за него държави от Европейския съюз, да получи бързи, качествени и изгодни куриерски доставки и фулфилмънт решения.

На молбата на Агенция „Виза“ за кратко представяне на компанията ИнАут Трейд управителят Светлозар Димитров отговаря:

ИнАут Трейд е вероятно единствената българска компания, специализирана в логистичното и куриерско обслужване на електронни магазини. Целевата ни група са електронни магазини, които вече продават или искат да се разраснат в чужбина. Компанията стартира дейност през 2012 година и само година по-късно вече доставяхме пратки за нашите клиенти и в Румъния. Днес сухопътните дестинации, до които компанията доставя пратки са 9, а всичко за услугите ѝ може да видите на www.euShipments.com.

Компанията много бързо натрупва клиентска маса за доставки в Румъния. В началото някои от най-големите и стабилно развиващи се електронни магазини ѝ се доверяват и благодарение на това имиджово портфолио ИнАут Трейд започва още по-бързо да привлича и други клиенти за румънския пазар. Нуждата от клиентско обслужване на румънски език идва като естествен резултат от това разрастване, като за някои потенциални клиенти възможността за обслужване на румънски език е условие, за да започнат дейност и продажби в Румъния. ИнАут Трейд осъзнава необходимостта да реагира и наема персонал, който да преодолее езиковата бариера като фактор, както и да направи румънския пазар възможен за българските онлайн търговци.

Първият румънски служител се появява през януари 2015. За този период Светлозар Димитров си спомня, че когато се налага да набере още персонал, фирмата се обръща към познатите онлайн сайтове за търсене и предлагане на работа в България. В обявата си ИнАут Трейд посочва изискване за владеене на румънски език. Кандидатстват 15 души, половината от които изобщо нямат езикови познания.

С всяка следваща обява кандидатите, и особено подходящите такива, ставаха все по-малко – допълва Светлозар Димитров. - Осъзнахме, че капацитетът за квалифициран персонал, говорещ румънски в нашия регион, се е изчерпал. Тогава за пръв път използвахме сходни онлайн канали за трудова заетост в Румъния и така привлякохме и наехме две дами, говорещи румънски. Това бяха и първите служители,  които започнаха всекидневно да пътуват за работа и се радвам да споделя, че те все още са част от нашия екип – затова считам, че сме постигнали двустранна удовлетвореност.

Сега всекидневно пътуващите служители са трима – от региона на Гюргево; други трима с румънско или двойно гражданство също пътуват, но по-рядко. Светлозар Димитров твърди, че компанията не е срещала затруднения при назначаването на румънски граждани, но запознаването с административния ред и получаването на отговори на всички въпроси отнема време. Процедура изисква наличието на документ от НАП Русе за чужденци, които искат да сключат трудов договор в България. Те получават номер, с който удържаните осигуровки и данъци да бъдат трансферирани в Румъния.

Участието на румънци в екипа на ИнАут Трейд допринася за по-голяма легитимност пред клиентите, които говорят румънски език. Служителите-румънци помагат на фирмата да преодолее езиковата бариера, а клиентите да получават гладко и безпрепятствено потребителско изживяване. Не на последно място, участието на румънци променя динамиката в екипа.

Коледните ни партита, например, са изключително интересни – казва Светлозар Димитров, - учим се едни други на традиционните ни народни песни, танци, модерната парти музика.

Вътрешнофирмена езикова бариера не съществува, тъй като мениджърът на екипа по клиентско обслужване в Румъния е с двойно гражданство и говори свободно двата езика. Разпределянето на задачите и отговорностите от мениджмънта към този екип става през отговорника на екипа. Управителят Димитров не одобрява практиката да се води комуникация на английски между румънци и българи, защото смята, че и двете страни може да останат „изгубени в превода“. От личния си опит той споделя, че дори и управленският персонал в големи румънски фирми не владее добър английски език, затова след като се въвежда подходът на ИнАут Трейд за комуникация на румънски, се получават  значително по-добри резултати.

Запитан дали би се доверил на услугите на Агенция „Виза“, ако тя съществуваше във времето, когато за първи път наема персонал от Румъния, управителят на ИнАут Трейд Светлозар Димитров отговаря:

Със сигурност. Щяхме да си спестим доста главоболия и така наречените „болки на растежа“.


Copyright © 2020 VISA

Изберете