Ивана Славова

Българката Ивана Славова е студентка в Медицинския факултет в Крайова.

Вече 6 години Ивана Славова, на 24 години, живее в Крайова и следва в Медицинския факултет. Тя често работи като доброволец в Общинската болница в Крайова, където участва във всички дейности наравно с румънските си колеги и така увеличава шансовете си за добро професионално развитие. За решението си да получи висше образование в Румъния тя казва:

Реших да дойда в Румъния, защото знам, че ще имам по-добра реализация в живота, след като завърша висшето си образование.

Тъй като все още учи, Ивана живее в общежитието на факултета заедно с други състудентки румънки и казва, че има изключително добри взаимоотношения с тях.

Ивана Славова вижда бъдещето си свързано с Румъния както в личен план, така и в професионален план. Затова въпросът на Агенция „Виза“ към нея е какви са най-важните права, които би искала да има като чуждестранен служител. Отговорът й е свързан с правото на платен отпуск и  правото на равни възможности и отношение.Copyright © 2024 VISA

Изберете