Кирил Кирилов

Кирил Кирилов от Видин идва в Крайова като студент и свързва бъдещето си с града.

Преди 11 години Кирил Кирилов решава да следва дентална медицина в Румъния. Дотогава живее във Видин и се насочва към Крайова, където му се открива възможност да учи в университет и да бъде относително близо до семейството си.

Пристигнах в Румъния и се записах в университета. Следвах една подготвителна година, за да науча езика. Беше си доста труд, но всичко завърши успешно.

След като се дипломира, Кирил си наема жилище в Крайова и започва сам да търси работа, което му се отдава лесно. За кратко време работи като лекар стоматолог в медицински кабинет в Крайова. След това решава да отвори собствена   фирма и да си сътрудничи с колеги от региона.

В първата си работа след университета бях много добре приет от работодателя. След това учредих собствената си фирма и започнах да си сътруднича със стоматологичния кабинет, в който в момента работя. Не съм имал трудности при откриване на фирмата си.

В момента Кирил Кирилов работи на две смени. Той казва, че е много доволен, както от условията на работа, така и от начина, по който колегите му се отнасят с него, а и от работодателите. Установен трайно в Крайова, Кирил Кирилов вече е създал свое семейство и планира да си купи собствено жилище.

Запитан от Агенция „Виза“ каква е неговата преценка за мерките, които румънската държава трябва да предприеме за подобряване статута на чуждестранните работници в Румъния, Кирилов заявява, че трябва да се създават повече работни места за чужденците без значение дали владеят или не румънски език, а също така и да се предлагат курсове за подготовка.Copyright © 2024 VISA

Изберете