Консултации във връзка с безопасните условия на труда

Чрез тази услуга Агенция „Виза“ предоставя на работодателите компетентна консултантска помощ по конкретни казуси относно здравето и безопасността на работното място, които биха могли да възникнат или вече са налице в следствие на (предстоящото) наемане на служители от съседната държава.

Предоставят се консултации по следните теми (неизчерпателен списък):

  • Общи насоки за здраве и безопасност на работното място;

  • Изисквания и ред за оценката на риска;

  • Необходимо оборудване и ресурси за осигуряване на здраве и безопасност според спецификата на фирмата заявител;

  • Казуси при взаимодействие с отговорните институции;

  • Практики за здраве и безопасност на работното място извън задължителната регулация;

  • Превенция на здравните рискове на работното място;

  • Мерки срещу стреса на работното място;

  • Действия при трудова злополука с чуждестранен служител;

  • Корпоративната социална отговорност и вътрешните стандарти и практики при защита здравето на служителите.

За да ползвате тази услуга, е необходимо да попълните и изпратите заявление за предоставяне на услуга.Copyright © 2024 VISA

Изберете