Новини назад

Увеличение на минималната работна заплата в Румъния от 2022 година

07.10.2021

От 1 януари 2022 година се увеличава брутната минимална заплата в Румъния. В  момента тя е 2300 румънски леи (приблизително 465 евро), а от догодина ще бъде повишена на 2550 леи (около 515 евро). Изчисленията показват, че минималната часова ставка ще бъде 15,24 RON.

От същата дата ще отпадне минималната брутна заплата за служители с висше образование, която сега е 2350 леи, но минималното възнаграждение за работници в строителния сектор (3000 леи) ще остане без промени.

Припомняме, че в Румъния осигуровките (социална - 25% и здравна - 10%) се заплащат от работниците, като се приспадат от брутната им заплата. Върху остатъка от сумата се начислява и данък върху дохода - 10% като преди това се приспадне определен необлагаем доход.

Още по темата

Copyright © 2024 VISA

Изберете