Pentru programul

Proiectul care a făcut posibilă înfiinţarea Agenţiei "VISA", are bugetul total de 498.818  EUR partea principală din buget fiind asigurată prin programul European Interreg V-A România-Bulgaria (85%), de asemenea este susţinut şi completat prin bugetele de stat ale Bulgariei şi României (13%) şi co-finanţat de către parteneri.

Programul Interreg V-A România– Bulgaria se implementează în perioada 2014 – 2020 asigurând finanţare pentru proiecte în următoarele domenii prioritare

- O regiune bine conectata

- O regiune verde

- O regiune sigură

- O regiune calificată şi inclusivă

- O regiune eficientăCopyright © 2020 VISA

Select