Despre proiect

Noi, cele două asociaţii partenere - CCIBR şi ADDS ne-am unit pentru implementarea proiectului "Agenţie de mobilitate transfrontalieră a muncii - VISA" prin care ne-am îndreptat spre provocările principale cu care se confruntă ocuparea transfrontalieră a forţei de muncă:

  • lipsa de informaţii cu privire la factorii de bază care împiedică sau încurajează mobilitatea transfrontalieră de muncă;
  • lipsa serviciilor specifice;
  • lipsa instituţiilor specializate;
  • accesibilitate grea a regiunii.

ne atingem obiectivele propuse prin cercetarea proceselor economice şi a factorilor ocupării transfrontaliere a forţei de muncă, prin construirea capacităţii experţilor cu intermediul cărora oferim o gamă largă de servicii specializate de informare, consultanţă şi formare ce se adresează nu numai angajatorilor, ci şi celor ce caută un loc de muncă, organizăm schimburi de experienţă, atragem numeroase instituţii din regiune, pentru muncă în reţea.Copyright © 2020 VISA

Select