Informații despre legislația muncii

Serviciul oferă informaţii privind legislaţia muncii în regiunea transfrontalieră România - Bulgaria. În cadrul acestui serviciu sunt structurate secţiuni tematice în care Agenţia "VISA" oferă informaţie prin texte de clarificare şi link-uri spre documente şi pagini web oficiale ale instituţiilor de stat.

 

Documentele de reglementare

 

 1. Legislația în Bulgaria

Codul Muncii
Codul Asigurărilor Sociale
Legea privind taxele i impozitele pe veniturile persoanelor fizice
Legea privind asigurările de sănătate
Codul de procedură de impozitare și asigurare
Legea privind funcționarii statului
Legea privind reglamentarea litigiilor de muncă colective
Ordonanța privind deplasările în țară
Ordonanța privind programul de lucru, odihna și concediile
Ordonanța privind structura și organizarea salariului de muncă
Ordonanța privind elementele salariului și veniturilor pe baza cărora se calculează contribuțiile de asigurare
Legea privind migrația și mobilitatea de muncă
Normele metodologice pentru aplicarea legii priving migrația și mobilitatea de muncă
Legea pentru încurajarea ocupării în muncă

 

 1. Legislația în România

Codul muncii 
Codul fiscal 
Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 
Legea 319/2006 a securității si sănătății în muncă 
Legea 279/2005 privind ucenicia la locul de munca 
Ordonanţa nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
Legea nr. 106/2017 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene

 

Informații privind asigurarea socială și salariul minim

 

1. Asigurări sociale și de sănătate în Bulgaria

Cuantumul contribuţiilor de asigurare şi raportul în care ele sunt distribuite între angajat şi angajator, se stabileşte anual în Codul asigurărilor sociale. Conform legislaţiei, raportul este de 60% pentru angajator şi 40% pentru angajat. Distribuirea contribuţiilor de asigurare în fondurile asigurărilor publice de stat (APS) depinde de categoria de muncă şi de două perioade cronologice - prima perioadă pentru cei născuţi înainte de 1960 şi a doua - pentru cei născuţi după 1960.

În Bulgaria există aşa zisele "praguri minime de asigurare". Pragurile minime de asigurare reprezintă suma minimă pe care angajatorul este obligat să-l asigure pe angajator. Pragurile minime pentru fiecare profesie sau funcţie sunt stabilite în anexa la Legea privind bugetul asigurărilor publice de stat - un tabel cu diferite profesii ordonate după gradul de calificare şi domeniile de activitate.

Cuantumul contribuţiei de asigurări de sănătate este stabilită anual prin Legea bugetului CNAS.

 

2. Asigurări sociale și de sănătate în România

Angajatorul plătește contribuțiile sociale la:

- оcuparea forței de muncă

 

Angajatul plătește contribuțiile sociale la:

- pensii
- sănătate

 

3. Salariile minime în Bulgaria și România

Potrivit Hotărârii Guvernamentale nr. 350/2019, salariul minim lunar pentru Bulgaria, care a intrat în vigoare din data de 01.01.2020, este în cuantum de 610 leva (312 euro).

În România, începând cu 1 ianuarie 2020, potrivit HG 935/2019, salariul minim este de 2.230 lei lunar (464 euro).

 

Informații privind siguranța la locul de muncă

 

1. Prevederi legale în domeniul sănătăţii şi siguranţei la locul de muncă în Bulgaria

Problemele sunt reglementate prin Legea privind condiţiile sigure şi sănătoase de muncă. Acesta reglementează drepturile şi obligaţiile statului, angajatorilor, angajaţilor, reprezentanţilor angajaţilor în privinţa condiţiilor sigure şi sănătoase de muncă, ale persoanelor angajate în activităţi independente sau în cooperare, ale altor organizaţii şi persoane juridice, pentru asigurarea condiţiilor sigure şi sănătoase de muncă.

 

2. Cerințe legale privind sănătatea și securitatea la locul de muncă în România

Întrebările sunt reglementate de а Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă. Aceasta lege are drept scop stabilirea unor măsuri de încurajare a îmbunătăţirii condiţiilor sigure şi sănătoase de muncă, pentru angajaţi. Legea stabileşte principii generale cu privire la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi siguranţei muncitorilor, înlăturarea factorilor de risc şi accidente de muncă, informaţii, consultanţă, participare echilibrată conform legislaţiei, formarea angajaţilor şi reprezentanţilor acestora, precum şi direcţiile generale pentru aplicarea acestor principii.

 

Informații privind rezilierea contractelor de muncă

 

1. Rezilierea contractelor de muncă în Bulgaria

Codul muncii reglementează multe opțiuni la rezilierea contractelor de muncă:

 • de comun acord între părţi;
 • de către angajat cu notificare ;
 • de către angajat fără notificare;
 • de către angajator cu notificare;
 • de către angajator fără notificare;
 • la iniţiativa angajatorului împotriva compensaţiei convenite .

 

2. Rezilierea contractelor de muncă în România

Un contract individual de muncă poate fi reziliat:

 • automat;
 • de comun acord între părţi;
 • Unilateral la cererea uneia dintre părţi.

 

Informaţii privind deplasările în interes de serviciu ale angajaţilor

 

1. Deplasările în Bulgaria

Ordonanţa privind deplasările în ţară stabilite condiţiile de deplasări în interes de serviciu în ţară, cuantumul banilor alocaţi pentru deplasare (diurnă, drum şi cazare), ordinea pentru raportarea lor, precum şi drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în deplasare şi celor care trimit în deplasare .

Ordonanţa privind condiţiile şi ordinea de trimitere în deplasare a angajaţilor sau muncitorilor din ţările membre UE, sau a muncitorilor sau angajaţilor din ţări terţe, în republica bulgaria, în cadrul prestării unor servicii se aplică cu privire la angajaţii sau muncitorii din ţările membre sau din ţări terţe, trimise în deplasare pe teritoriul Republicii Bulgaria pentru un anumit termen.

Informații despre angajarea cetățenilor străini

 

1. Angajarea străinilor în Bulgaria

Legea privind migraţia şi mobilitatea de muncă reglementează accesul la piaţa muncii pentru salariaţii - cetăţeni ai unor ţări terţe, inclusiv şi desfăşurarea practicii în regim de liber profesionist. Principiul este că accesul acestor persoane la piaţa bulgară de muncă este destul de limitat, însă în unele domenii sunt implementate facilităţi. Legea oferă o listă a profesiilor în care există o deficienţă de cadre cu înaltă calificare.

Normele metodologice pentru aplicarea legii privind migraţia şi mobilitatea de muncă

Legea pentru încurajarea ocupării în muncă reglementează relaţiile sociale în cadrul promovării şi menţinerii ocupării în muncă, orientării profesionale şi formarea continuă a adulţilor, precum şi intermedierea în scopurile informării şi ocupării în muncă în Republica Bulgaria şi în alte ţări membre UE.

 

2. Angajarea străinilor în România

Ordonanţa nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Legea nr. 106/2017 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene.Copyright © 2024 VISA

Select