Обяви за работа

SC AUTOGAB SRL

Фирмата извършва дейности по авторемонт и поддръжка, търгува с гуми за коли, резервни части и аксесоари. Отдели: Боядисване, Тенекеджийство, ГТП - леки коли, микробуси, 4х4 Обща механика, Сервиз за гуми/вулканизация

Обяви на тази фирма (0)

Разгледай всички обяви...

Проект „ВИЗА - Агенция за трансгранична трудова мобилност“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
Стойност на финансирането от ЕС: 423 995, 54 евро

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

Copyright © 2024 VISA

Изберете