Изготвяне на справки за потенциални работодатели

Агенция „Виза“ предоставя услуга, която подпомага вас, търсещите работа, да откриете най-подходящия работодател.

Услугата се състои в изготвяне на справка с данни за потенциални работодатели от трансграничния регион по критерии на клиента. Данните се набират от специализирани регистри на институции и организации, търговския регистър, бизнес каталози и др. Справката може да бъде частична (име на фирмата, предмет на дейност, контакти) или подробна – история на фирмата, какви работни места е обявявала, референции от служители, партньори, бизнес организации, финансови отчети и др.

За да ползвате тази услуга, е необходимо да попълните и да ни изпратите формуляра за заявяване на услугата.Copyright © 2024 VISA

Изберете