Кнежа

Назад към Инфо Карта...

ЦПО към Професионална гимназия по земеделие “Стефан Цанов

Център за професионално обучение

Адрес: България, Кнежа, ул." Димитър Бутански" 37

Телефон: +359 91 327 376

Е-поща: pgz_kneja@abv.bg

Website:http://pgzemedelie.weebly.com/

Copyright © 2024 VISA

Изберете