Новини назад

Държавата ще заплаща такси за обучение на студенти, сключили договор с работодател

05.02.2021

Държавата ще може да покрива таксите за обучението на студенти, които имат сключен договор с български работодател. Наредбата, която регламентира тези правила, влезе в сила с Постановление № 12 на МС.

Според документа, студентите, които сключат договор с работодател, не заплащат или заплащат частично такси за обучението си. Условието е те да провеждат стаж при него по определената специалност, а след успешно завършване на образованието си да останат на работа за минимум 5 години,. За това време младежите ще получават възнаграждение, не по-малко от средната основна заплата в предприятието, с което са сключили договор.

Ежегодно, до 31 май министърът на образованието и науката ще утвърждава списък със специалностите, за обучението на които ще се осигуряват средства от държавния бюджет. Списъкът ще се одобрява по висши училища, форми на обучение и брой студенти.

В срок до 31 юли Министерският съвет ще приема списък с работодатели, които имат право да сключат договори със студентите. В него ще бъдат посочени специалностите и броят на студентите, за които работодателят е заявил готовност за сключване на договор.

В тази връзка от МОН очакват заявки на фирми, които биха желали да бъдат включени в списъка с работодатели, които имат право да сключат договори със студентите.

Срокът за изпращане на заявките е 11 февруари т.г. на e-mail: bcci.centre@bcci.bg с цел обобщаване на всички заявки и представяне пред министъра на образованието и науката.

Приложение: Заявка за включване в списъка

 

Още по темата

Copyright © 2024 VISA

Изберете