Общи условия за ползване на интернет страницата на Агенция ВИЗА

  1. Общи разпоредби

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване на интернет страницата на Агенция ВИЗА. Те са обвързващи за Вас като потребител, използващ услугите на този уебсайт. Използването на тази интернет страница означава, че сте съгласен да спазвате настоящите Общи условия, както и всички техни последващи изменения. В случай, че не сте съгласен с посочените на тази страница Общи условия, моля прекратете ползването на сайта на Агенция ВИЗА.

Потребителите получават правото да ползват услугите на този уебсайт единствено за лични и нетърговски цели.

 

  1. Основни понятия

* потребител - всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите, предлагани на този уебсайт.

* услуги - всички услуги, които се предоставят чрез този уебсайт (jobsvisa.eu).

* оператор на сайта - Агенция ВИЗА към Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП) с адрес на управление: България, гр. Русе, ул. „Войводова“ 12-14. Тел: +359 82 507 606; имейл: visa@brcci.eu

 

  1. Авторски права

Всички авторски права са запазени. Уебсайтът jobsvisa.eu е изключителна собственост на Агенция ВИЗА към Българо-румънска търговско-промишлена палата.

 

  1. Регистрация

Услугите, които се предоставят чрез уебсайта включват: безплатно използване на информационните ресурси на сайта, възможност за създаване на профил като физическо лице (търсещ работа) или юридическо лице (работодател), възможност за качване на обяви за работа (за работодателите), възможност за кандидатстване по наличните на уебсайта обяви (за търсещите работа), възможност за подаване на формуляр за предоставяне на услуга към Агенция ВИЗА, абониране за бюлетина на Агенция ВИЗА, предоставящ полезна информация за заетостта в трансграничния регион България-Румъния.

За да ползвате по-голямата част от тези услуги Ви е необходима регистрация. Регистрацията следва да е извършена лично, не се допуска създаването на профил от името на други лица.

При регистрацията, Вие сте длъжен да предоставите верни, актуални и пълни данни, както и да ги обновявате редовно при нужда.

Вие носите пълна отговорност за действията, които извършвате през Вашия профил.

За да може Агенция ВИЗА да Ви предоставя адекватни и своевременни услуги, Вие се съгласявате да получавате имейли от Агенцията, както и да получавате обаждания по телефона при необходимост.

Чрез Вашата регистрация, Вие декларирате, че сте пълнолетен и дееспособен. Агенция ВИЗА към БРТПП не носи отговорност за каквито и да е евентуални последствия, които биха възникнали в случай, че решите да предоставите Вашите данни за достъп на трети лица.

 

  1. Ползване на услугите на сайта

Сайтът дава възможност за публикуване на обяви за свободни работни места от работодатели. Обявите и тяхното съдържание са изцяло отговорност на съответния работодател, от който са публикувани.

Публикуваните контакти на работодатели могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно - във връзка с кандидатстване по обявени позиции. Вие се задължавате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод.

Сайтът дава възможност на всички потребители, които търсят работа, да съхраняват своите автобиографии на профила си под формата на файлове с определен формат. С тях могат да кандидатстват по обявите, публикувани на сайта. Потребителите се задължават да не съхраняват в профила си файлове, чието съдържание е дискриминационно, нецензурно, клеветническо, неприлично и противоречащо на законите на Република България. Съдържанието също така не може да има рекламен характер или да нарушава права на интелектуална собственост.

Агенция ВИЗА си запазва правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без да е необходимо предварително предупреждение.Copyright © 2020 VISA

Изберете