Участие в трудови и кооперационни борси

Услугата на Агенция „Виза“ цели да улесни работодателите, които търсят служители от съседната държава, като организира специализирани трудови и кооперационни борси с възможност за пряк контакт с търсещите работа от региона и обмен на информация с други работодатели.

По-конкретно услугата се състои от следните стъпки:

  • Подготовка и организиране на специализирана трудова или кооперационна борса в различни градове на трансграничния регион Румъния - България

  • Оповестяване на борсата сред работодателите посредством множество комуникационни канали: сайт на Агенция „Виза“, сайтове, фейсбук профили и бюлетини на организациите Българо-румънска търговско-промишлена палата и Асоциация за регионално развитие Слатина, медии в региона, директна комуникация с работодателите от региона по електронна поща и/или телефон;

  • Директна комуникация със заинтересованите фирми участници за уточняване на включването им в борсата: необходимост от изложбена площ, места за индивидуални разговори, преводи, пътуване, настаняване и др.

  • Техническа помощ при осъществяване на борсата

За да ползвате тази услуга, е необходимо да попълните и изпратите заявление за предоставяне на услуга.Copyright © 2024 VISA

Изберете